Upcoming Projects

Description

Dieter Buchhart og Marco Evaristti har til udstillingen Just Use It! valgt at arbejde sammen omkring værket Loving Family, som bliver vist for første gang på Nordjyllands Kunstmuseum. I et hjørne hænger der farverige balloner, hvor på der er trykt ordene mor, far, barn, søster, bror, tante, onkel, bedstemor og bedstefar. Foran rundt regnet 100 balloner er der placeret en softairgun, som publikum kan bruge til at skyde ballonerne itu med, hvorved betragteren indtager rollen som en aktiv skydende museumsbesøgende. Buchhart og Evaristti provokerer og udfordrer den enkelte til at gå ud over sine egne grænser,og stiller spørgsmålstegn ved, om vi emotionelt set forbinder vores egne familiemedlemmer med ballonens betegnelser af de selv samme. Skyder vi ballonen ned, eller går det alligevel for dybt, og er det trods alt for brutalt at skyde ballonen med ”mor” på, og se ballonen gå itu? De emotionelt ladede balloner symboliserer ligeledes, for mange et velkendt familietilhøresforhold og en beskyttet tilværelse. Nogle balloner er uden betegnelser og repræsenterer den fremmede i gruppen, men er det mon lettere at skyde disse ned? Som kunstnerne selv fastslår: "Vi lever i et samfund, der er baseret på funktionsbetegnelser, der signalerer, at familien er en lukket gruppe, men samfundet tilstræber samtidig i en høj grad individualisering, en modsigelse i sig selv!” Dieter Buchhart stiller i sine egne værker spørgsmålstegn ved mekanismer og følgevirkninger af en given orden, og undersøger grundigt regler og ordrers betydning. Derimod inddrager Marco Evaristti i sine værker ofte et stykke af virkeligheden, som i sidste ende bliver til et socialt eksperiment og et studie af den besøgende.
(Anna Karina Hofbauer)